29.08.2016

Rodzinne piknikowanie w „Bajkowym ogrodzie”

W dniu 29.08.2016r. z okazji zakończenia wakacji Tarnobrzeskie Stowarzyszenie Wsparcie korzystając z zasobów i umiejętności swoich członków po raz kolejny włączyło się organizację imprezy plenerowej pt. „Spotkanie z książką w bajkowym ogrodzie”, która odbyła się w MOPR na terenach zielonych przy Domu Dziennego Pobytu. Głównym organizatorem wydarzenia była filia numer 2 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tarnobrzegu, przy ulicy Kopernika. W przygotowanie spotkania bardzo aktywnie włączył się także Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie oraz pracownicy i uczestnicy Domu Dziennego Pobytu.

Licznie przybyłe dzieci wraz z rodzicami i dziadkami  uczestniczyły w  przygotowanych  dla nich atrakcjach  takich jak:  głośne czytanie bajek przez  uczestników Domu Dziennego Pobytu  oraz pracowników Biblioteki,  zajęcia origami, gry planszowe i puzzle, zajęcia ruchowe i plastyczne. Dużym powodzeniem cieszyło się wspólne malowanie domku Baby Jagi. Szał radości u dzieci ale i u dorosłych wzbudził pokaz magika Sebastiano, który fantastycznie bawił wszystkich swoimi niezwykłymi umiejętnościami. Dla milusińskich Panie z naszego stowarzyszenia przygotowały słodki poczęstunek.

Mimo, iż było to pożegnanie wakacji, to ogród przylegający do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie udekorowany pracami najmłodszych oraz seniorów z DDP tętnił życiem i radością będąc dobrą wróżbą na cały następny rok szkolny.


20.05.2016

„Pobiegliśmy , pomogliśmy…”

20 maja br. członkowie Naszego stowarzyszenia włączyli się w akcję pt. ,,Biegamy i pomagamy” organizowaną  przez Stowarzyszenie Przyjaciół Placówki Oświatowo-Wychowawczej oraz wychowanków Domu Dziecka w Tarnobrzegu, której celem było zebranie pieniędzy na protezę rączki dla  3-letniego Patryka, której zakup wynoszący ponad 100 000zł przekraczał możliwości finansowe jego rodziców. Idąc za potrzebą serca i z korzyścią dla ciała w akcji wzięło udział kilkoro członków TSW. Liczyła się nie tylko kondycja, ale przede wszystkim wytrwałość i szczytny cel.

Akcja trwała od 16-21 maja nad Jeziorem Tarnobrzeskim. Wzięło w niej udział 2480 osób, które łącznie przebiegły około 18 tysięcy kilometrów. Każdy przebiegnięty lub „przechodzony” kilometr był wart 50 groszy. Efektem tego szczytnego przedsięwzięcia była zebrana kwota 8977zł przekazana w formie czeku przez organizatorów akcji na ręce rodziców trzyletniego Patryka Ordona z Tarnobrzega.

Cieszymy się, że swym skromnym udziałem wsparliśmy tę wspaniałą akcję.

27.09.2015

II Piknik Rodzinny Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie

"W dniu 27.09.2015r. członkowie Tarnobrzeskiego Stawarzyszenia "Wsparcie" uczestniczyli w organizacji II Pikniku Rodzinnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. Włączono się w zapewnienie atrakcji uczestnikom pikniku tj. malowanie twarzy, konkurs plastyczny z licznymi nagrodami, słodki poczestunek".  
10.06.2015

„Świat marzeń”

Biorąc pod uwagę dydaktyczny i wychowawczy rozwój jednostki jako jeden z podstawowych wyznaczników prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie nasze Stowarzyszenie podjęło się zorganizowania wycieczki plenerowej do „Centrum Nauki Leonardo da Vinci” w Chęcinach k. Kielc dla 20 dzieci z naszego miasta. Dla małych uczestników przewidziana jest także pogadanka informacyjno – edukacyjna na temat profilaktyki przemocy.
W ten przyjemny i ciekawy sposób pragniemy promować innowacyjne formy spędzania wolnego czasu, wskazanie właściwych postaw społecznych wśród dzieci i młodzieży oraz poszerzenie wiedzy na temat zjawiska przemocy i jej skutków.

Na realizację przedstawionego zadania publicznego Stowarzyszenie otrzymało dotację Prezydenta Miasta Tarnobrzega. Dofinansowanie to zabezpieczy większość kosztów zaplanowanego wyjazdu, natomiast reszta stanowi wkład własny członków Stowarzyszenia.
24.10.2014

Budujemy „Kolorowy zakątek”

Szczęście dziecka mieni się wszystkimi kolorami tęczy. By takich tęcz było jak najwięcej, Tarnobrzeskie Stowarzyszenie „Wsparcie” realizuje projekt budowy kącika zabaw dla dzieci z rodzin mieszkających w lokalach chronionych przy ul. Wędkarskiej na osiedlu Zakrzów w Tarnobrzegu.
W kąciku znajdą się nowoczesne i bezpieczne urządzenia do zabawy – piaskownica, bujak i huśtawki. Dzięki zaangażowaniu członków stowarzyszenia projekt otrzymał dotację z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich w ramach działania „Akademia Aktywnych Obywateli – Podkarpackie Inicjatywy Lokalne”. Dofinansowanie z FIO pokryło większość kosztów budowy „Kolorowego zakątka”, reszta pochodzi ze środków własnych stowarzyszenia i wsparcia sponsorów. Wartość całego przedsięwzięcia to blisko 7 tys. zł.

Cele projektu wykraczają jednak poza samą budowę – chcemy, by był on nie tylko miejscem bezpiecznej zabawy, ale też wspólnej integracji społeczności lokalnej. Wartością dodaną jest też zbliżenie pomiędzy mieszkańcami a członkami stowarzyszenia, na co dzień zawodowo związanymi z pomocą społeczną. Wspólne zaangażowanie w realizację projektu sprzyja również integracji członków naszego, rozpoczynającego dopiero pracę stowarzyszenia. Wierzymy, że ta pierwsza podjęta przez nas inicjatywa stanowi obiecujący początek i zastrzyk energii na przyszłość.
Copyright Nazwa.pl